Hàm số img1 xác định, liên tục trên R và đạo hàm img2. Khi đó hàm số img3.

A.

 Đạt cực đại tại điểm img1.

B.

Đạt cực tiểu tại điểm img1.

C.

Đạt cực đại tại điểm img1.

D.

Đạt cực tiểu tại điểm img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: HD: Ta có img1  Hàm số đặt cực trị x=-3. Do y’ đổi dấu âm sang dương khi qua điểm img2 nên img3 là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Hoặc  img4 Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm img5.

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.