Hàm số y = $(m - 2)^{2}$x + 2019 đồng biến trên R khi và chỉ khi:

A.

m $\neq$ 2

B.

m < 2

C.

m > 2

D.

m = 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Hàm số y = $(m - 2)^{2}$x + 2019 đồng biến trên R khi và chỉ khi: $(m - 2)^{2}$ > 0 => m $\neq$ 2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.