Hàm số img1 liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?         

A.Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.        
B.Hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị.
C.Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu.
D.Hàm số đã cho không có giá trị cực đại.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt cực đại tại img1 và đạt cực tiểu tại img2 Vậy hàm số có hai điểm cực trị.  Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...