Hàm số img1 đồng biến trên khoảng nào?         

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 – Phương pháp: Cho hàm số f(x) + Nếu img1 thì f(x) là hằng số trên (a:b) + Nếu img2 thì f(x) đồng biến trên (a;b) + Nếu img3 thì f(x) nghịch biến trên (a;b) – Cách giải: img4 Tập xác định: img5 img6 .

Bảng biến thiên   Hàm số đồng biến trên khoảng img7 .

Vậy đáp án đúng là D. 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.