Hàm số img1 xác định liên tục trên khoảng K và có đạo hàm là img2 trên K. Biết hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số img3 trên K. 3  Số điểm cực trị của hàm số img5 trên K là:         

A.

0.

B.

1.

C.

3.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Các em nhìn vào đồ thị hàm số img1 thì thấy nó chỉ đổi chiều khi x đi qua điểm 2 hay tại điểm đó thì hàm số đạt cực trị và khi x đi qua điểm 1 thì đồ thị hàm số không đổi dấu nên nó không có cực trị tại đó .

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.