Hạn chế nào không phải do hình dạng dài và hẹp của lãnh thổ Việt Nam mang lại

A. việc bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh thổ khó khăn
B. khí hậu phân hoá phức tạp
C. giao thông Bắc - Nam gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão
D. khoáng sản nước ta đa dạng, nhưng trữ lượng không lớn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Khoáng sản nước ta đa dạng, nhưng trữ lượng không lớn không phải là hạn chế do hình dạng dài và hẹp của lãnh thổ Việt Nam mang lại

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPT Quốc gia môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.