Hàng năm con người phải sản xuất hàng trăm triệu tấn phân lân để cung cấp cho đồng ruộng vì:

A.

Sau khi đi vào chu trình phôtpho thường bị thất thoát lắng đọng xuống đáy sâu và không trở lại chu trình.

B.

Phôtpho rất cần cho cơ thể sinh vật để tạo ra năng lượng, mà tự nhiên rất ít phôtpho.

C.

Để cải tạo đất cung cấp cho đất một lượng đạm đáng kể.

D.

Để thúc đẩy quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể thực vật, động vật lại không cung cấp đủ phôtpho cho cây trồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sau khi đi vào chu trình phôtpho thường bị thất thoát lắng đọng xuống đáy sâu và không trở lại chu trình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...