Hàng nhập khẩu chủ yếu trong thời kì 1936 - 1939 là

A.

nông sản.

B.

hàng công nghiệp tiêu dùng.

C.

máy móc và hàng công nghiệp tiêu dùng

D.

máy móc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

máy móc và hàng công nghiệp tiêu dùng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.