Hàng nhập khẩu chủ yếu trong thời kì 1936 - 1939 là

A.

nông sản.

B.

hàng công nghiệp tiêu dùng.

C.

máy móc và hàng công nghiệp tiêu dùng

D.

máy móc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

máy móc và hàng công nghiệp tiêu dùng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.