Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền của công dân trong hoạt động sáng tạo?

A.

Hướng dẫn học sinh Trung học nghiên cứu khoa học kĩ thuật.

B.

Phá hoại sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của người khác.

C.

Thiết kế máy cắt cỏ thay thế phương tiện cắt cỏ thủ công.

D.

Đăng kí bản quyền đối với công trình nghiên cứu khoa học của mình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phá hoại sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của người khác.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...