Hấp thụ hết 0,1 mol CO2 vào dung dịch có chứa 0,08 mol NaOH và 0,1 mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X đến khi thoát ra 0,08 mol khí CO2 thì thấy hết x mol HCl. Giá trị của x là:

A.

0,16.

B.

0,15.

C.

0,18.

D.

0,17.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sơ đồ phản ứng:  img1  Có khí CO2img2 Dung dịch sau cùng không chứa img3 vì:                            img4  img5 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...