Hạt nhân nguyên tử bitmút có bao nhiêu nơtron và prôton:

A.

209n, 83p.

B.

83n, 209p.

C.

126n, 83p.

D.

83n, 126p.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

126n, 83p.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.