Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn, 125 nơ trôn. Hạt nhân nguyên tử này kí hiệu là:

A.

$U^{234}_{92}\rightarrow\alpha+U^{232}_{90}$$

B.

$U^{234}_{92}\rightarrow\alpha+U^{230}_{90}$

C.

$U^{234}_{92}\rightarrow He^{4}_{2}+U^{232}_{90}$

D.

$U^{234}_{92}\rightarrow He^{4}_{2}+U^{230}_{88}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.