Hãy cho biết dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây ?         

A.

A: glyxin, alanin, lysin.

B.

B: glyxin, valin, axit glutamic.

C.

C: alanin, axit glutamic, valin

D.

D: glyxin, lysin, axit glutamic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...