Hãy chọn phản ứng mà SO2 có tính oxi hoá

A. SO2 + Na2O Trac nghiem online - cungthi.vn Na2SO3
B. SO2 + 2H2S Trac nghiem online - cungthi.vn 3S + 2H2O
C. SO2 + H2O + Br2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2HBr + H2SO4
D. 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O Trac nghiem online - cungthi.vn K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.