Hãy chọn trình tự tiến hành để phân biệt 3 chất rắn: NaCl, CaCl2 và MgCl2?

A.

Dùng nước, dùng dd H2SO4.

B.

Dùng nước, dùng dd NaOH, dùng tiếp dd Na2CO3.

C.

Dùng nước, dùng dd Na2CO3.

D.

Dùng dd HCl, dùng dd Na2CO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dùng nước, dùng dd NaOH, dùng tiếp dd Na2CO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.