Hãy kể tên các tổ chức ở Việt Nam là tay sai của quân Tưởng ?

A.

Đại Việt, Việt Quốc

B.

Việt Quốc,Việt Cách

C.

Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, Phục Việt

D.

Thanh Niên Cao Vọng, Tân Việt

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Việt Quốc,Việt Cách

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.