Hãy xếp thứ tự từ cao xuống thấp tỉ lệ ngành dịch vụ của 3 vùng kinh tế trọng điểm:

A.

Phía Nam, phía Bắc, miền Trung.

B.

Phía Bắc, miền Trung, Phía Nam.

C.

Phía Nam, miền Trung, Phía Bắc.

D.

Miền Trung, phía Nam, phía Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phía Bắc, miền Trung, Phía Nam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.