Hệ bất phương trình img1 có nghiệm là

A.

img1 hoặc img2 hoặc img3

B.

img1 hoặc img2.

C.

img1 hoặcimg2.

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1img2img3img4.

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.