Hệ phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây?

A.

x = y = 4

B.

x = y = 1 + 

C.

Hệ phương trình vô nghiệm

D.

Một kết quả khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = y = 4

Điều kiện: 

Hệ phương trình đã cho tương đương:

∗ Với x = y thay vào (1) ta có: 4x = x2 ⇔ x = y = 4   (loại x = y = 0)

∗ Với y = 2 - x thay vào (1) ta có: x2 - 2x - 2 = 0 ⇔ x = 1 +  hoặc x = 1 -  < 0

Ta nhận x = 1 +  ⇒ y = 2 - (1 + ) = 1 -  < 0 (loại)

Vậy x = y = 4 là nghiệm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...