Hệ số của số hạng chứa img1trong khai triển img2 bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1img2img3. Hệ số số hạng chứa img4ứng với img5. Suy ra img6 Hệ số của số hạng chứa img7 là: img8 Nhận xét: Ta có thể giải theo cách khác như sau: img9img10 img11 Hệ số số hạng chứa img12ứng với img13. Suy ra img14 Khi đó hệ số của số hạng chứa img15 là: img16  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...