Hệ số của số hạng chứa img1 trong khai triển img2 biết img3 là:

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C 

Điều kiện: img1 Ta có img2  img3  img4. Xét khai triển img5 img6 img7. Để số hạng chứa img8 thì img9. Vậy hệ số chứa img10 trong khai triển trên là img11.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.