Hệ số của img1 trong khai triển biểu thức img2 bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Hệ số của img1 trong khai triển nhị thức img2img3. Hệ số của img4 trong khai triển nhị thức img5img6. Vậy hệ số của img7 trong khai triển biểu thức img8 bằng img9  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.