Hệ số trùng hợp (số mắt xích) lần lượt của tơ nilon-6,6 (biết M = 2500) và của tơ capron (biết M = 15000) lần lượt là:

A.

11 và 123.

B.

11 và 133.

C.

22 và 123.

D.

22 và 133.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

11 và 133.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.