Hệ thống tin học gồm các thành phần?

A.

Người quản lý, máy tính và internet

B.

Phần cứng, phần mềm, sự quản lí và điều khiển của con người

C.

Máy tính, mạng và phần mềm

D.

Máy tính, phần mềm và dữ liệu

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...