Hệ phương trình img1 vô nghiệm khi và chỉ khi:

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

               Chọn B Hệ pt img1 Hệ vô nghiệm khi img2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.