Hệ số của số hạng chứa img1 trong khai triển img2img3 biết img4 là  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1img2 img3img4. Khi đó số hạng tổng quát của khai triển img5 là img6. Hệ số của số hạng chứa img7 ứng với img8. Khi đó img9.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.