Hidrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây có số lượng hidro bão hòa?                         

A.

Ankan.

B.

Anken.        

C.

Ankin.

D.

Ankađien.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.