Hiđrocacbon X có công thức phân tử C4H6, X được dùng để điều chế cao su nhân tạo. X là:

A.

Butađien-1,2 (hay buta-1,2-đien).

B.

Butin-2 (hay but-2-in).

C.

Butađien-1,3 (hay buta-1,3-đien).

D.

Butin-1 (hay but-1-in).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Butađien-1,3 (hay buta-1,3-đien).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...