Hiện nay Liên hợp quốc có tất cả bao nhiêu thành viên?

A.

192

B.

193

C.

194

D.

195

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

193

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.