Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Ba năm trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi con hiện nay là:

A.

15 tuổi

B.

12 tuổi

C.

14 tuổi

D.

9 tuổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi theo thời gian. Ba năm trước, tuổi con là: 24 : (3 – 1) $ \times $ 1 = 12 (tuổi) Tuổi con hiện nay là: 12 + 3 = 15 (tuổi) Đáp số: 15 tuổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích - Đề số 25

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.