Hiện nay nhiều loại thủy sản đã trở thành đối tượng nuôi trồng nhưng quan trọng hơn cả là:

A.

Cá Ba Sa.

B.

Tôm nước lợ.

C.

Tôm càng xanh.

D.

Tôm nước lợ và tôm càng xanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tôm nước lợ và tôm càng xanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...