Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ:

A.

vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá.

B.

sự tiến hoá không ngừng của sinh giới.

C.

nguồn gốc thống nhất của các loài.

D.

quá trình tiến hoá đồng quy của sinh giới (tiến hoá hội tụ).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nguồn gốc thống nhất của các loài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.