Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành vào thời gian nào?

A.

Tháng 12 - 1993

B.

Tháng 12 – 1994

C.

Tháng  12 -  1992

D.

Tháng  12 – 1991

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 12 - 1993

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...