Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi:

A.

Tần số dao động bằng tần số riêng của hệ.

B.

Tần số lực cưỡng bức bé hơn tần số riêng của hệ.

C.

Tần số lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.

D.

Tần số lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tần số lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.