Hiện tượng di truyền liên kết giới tính được ai phát hiện và trên đối tượng nào?

A.

Menđen với đối tượng đậu Hà Lan.

B.

Mooc-gan với đối tượng ruồi giấm.

C.

Bo với đối tượng hoa loa kèn.

D.

Cacpêsênkô với đối tượng bắp cải.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mooc-gan với đối tượng ruồi giấm. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...