Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóng:

A.

 Từ hai nguồn dao động ngược pha.

B.

Từ hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số.

C.

Chuyển động ngược chiều nhau.

D.

Từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hiện tượng giao thoa xảy ra với hai nguồn sóng kết hợp → hai nguồn cùng phương, cùng tần số là hai nguồn kết hợp.

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.