Hiện tượng khống chế sinh học

A.

A. Đảm bảo sự cân bằng sinh thái trong quần xã

B.

B. Làm cho một loài bị tiêu diệt.

C.

C. Làm cho quần xã chậm phát triển                

D.

D. Làm mất cân bằng sinh thái trong quần xã

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án : A  Hiện tượng khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một quần xã bị số lượng cá thể của quần xã khác kìm hãm. Hiện tượng này nhằm đảm bảo cho sự cân bằng sinh thái trong quần xã    

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.