Hiện tượng lại tổ ở người là trường hợp nào sau đây?

A.

Người xuất hiện các cơ quan thoái hóa giống với động vật.

B.

Xuất hiện cơ quan giống với động vật.

C.

Lặp lại quá trình phát triển của động vật.

D.

Xuất hiện một số đặc điểm giống động vật, khi phôi đang phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xuất hiện cơ quan giống với động vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.