Hiện tượng lặp đoạn nhiễm sắc thể sẽ dẫn đến

A.

gây chết cho sinh vật.

B.

làm tăng hay giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.

C.

làm tăng kích thước của tế bào, làm cơ thể có kích thước lớn hơn.

D.

không ảnh hưởng đến kiểu hình do không mất vật chất di truyền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

làm tăng hay giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.