Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng:

A.

Sự tạo thành quang phổ vạch. 

B.

Các phản ứng quang hóa.

C.

Sự phát quang của các chất.

D.

Sự hình thành dòng điện dịch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự hình thành dòng điện dịch.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...