Hiện tượng ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long nước ta do:

A.

Mật độ xây dựng cao, triều cường. 

B.

Mưa lớn và triều cường.

C.

Mưa bão lớn, lũ nguồn về.

D.

Diện mưa bão rộng và mật độ xây dựng cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Hiện tượng ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long nước ta do mưa lớn và triều cường (sgk Địa lí 12 trang 63).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.