Hiện tượng sạt lở bờ biển nước ta xảy ra mạnh nhất ở ven biển của khu vực:

A.

Vịnh Thái Lan.

B.

Trung Bộ.

C.

Nam Bộ.

D.

Bắc Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.