Hiện tượng trôi dạt lục địa đã ảnh hưởng đến sự tiến hoá của sinh giới là:

A.

Trái đất có sự biến đổi, lục địa trôi dạt làm các sinh vật di chuyển theo.

B.

Trái đất có sự biến đổi, lục địa trôi dạt làm sinh vật bị tuyệt chủng hàng loạt và làm bắt đầu một giai đoạn tiến hoá mới cho các sinh vật sống sót.

C.

Trái đất có sự biến đổi địa chất lục địa trôi dạt làm xuất hiện những sinh vật mới có đặc điểm hoàn thiện hơn các sinh vật cũ.

D.

Trái đất có sự biến đổi địa chất, trôi dạt lục địa làm sinh vật ngày càng đa dạng phong phú.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trái đất có sự biến đổi, lục địa trôi dạt làm sinh vật bị tuyệt chủng hàng loạt và làm bắt đầu một giai đoạn tiến hoá mới cho các sinh vật sống sót.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.