Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng?         

A.

A: Sự tạo thành quang phổ vạch.

B.

B: Sự tạo thành quang phổ vạch.

C.

C: Các phản ứng quang hóa

D.

D: Sự hình thành dòng điện dịch

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự tạo thành dòng điện dịch là dòng điện tạo thành bên trong tụ điện do điện trường biến thiên theo thời gian (chương dòng điện xoay chiều)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...