Hiệu điện thế xoay chiều thì:

A.

Nhanh pha hơn dòng điện.

B.

Chậm pha hơn dòng điện.

C.

Cùng pha với dòng điện.

D.

Không phải nhanh pha, chậm pha hay cùng pha hơn dòng điện mà tuỳ vào từng trường hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không phải nhanh pha, chậm pha hay cùng pha hơn dòng điện mà tuỳ vào từng trường hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...