Hiểu như thế nào là phù hợp nhất với đối tượng trữ tình mà nhà thơ gọi là "anh" ở hai khổ thơ đầu trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên?

A.

Đó chính là nhà thơ.

B.

Những con người đi trên chuyến tàu hỏa về Tây Bắc.

C.

Những con người đi xây dựng cuộc sống mới ở Tây Bắc những năm 1958 - 1960.

D.

Cách phân đôi của chủ thể trữ tình, tự đối thoại dưới hình thức như lời thuyết phục người khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cách phân đôi của chủ thể trữ tình, tự đối thoại dưới hình thức như lời thuyết phục người khác.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.