Hiệu quả của nhiều gen tác động lên một tính trạng là:

A.

xuất hiện kiểu hình mới chưa có ở bố mẹ.

B.

làm cho tính trạng đã có không biểu hiện ở đời sau.

C.

tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

D.

không có trường hợp nào ở trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

xuất hiện kiểu hình mới chưa có ở bố mẹ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...