Hiệu suất của máy thu điện được tính bằng công thức 

A.

H = 1 - I.

B.

H = 1 - .

C.

H = .

D.

H = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

H = 1 - I.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...