Hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, img1, mặt bên (SCD) là tam giác đều. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng img2. Tính khoảng cách từ A đến mp(SCD).         

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1

Vì SCD là tam giác đều cạnh 2a nên có diện tích là img2  Ta có: img3 img4   

Vậy đáp án đúng là: C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.